Vũ trọng

trang định hướng Wikimedia

Vũ Trọng hay Võ Trọng (chữ Hán: 武仲) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Đông Chu liệt quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa