Vũ trọng

Là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Đông Chu liệt quốc trong lịch sử Trung Quốc

Vũ Trọng hay Võ Trọng (chữ Hán: 武仲) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Đông Chu liệt quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi