Vương Quý (?-1153), người huyện Thang Âm, Tương Châu (nay là huyện Thang Âm, thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam), là một tướng lĩnh Nam Tống, bộ tướng của Nhạc Phi, ban đầu từng đảm nhiệm Trung quân Thống chế của Nhạc Gia Quân, sau làm tới chức Thị Vệ Thân quân Bộ quân Phó Đô Chỉ huy sứ, Vũ An quân Thừa tuyên sứ, Phúc Kiến lộ Mã Bộ quân Phó Đô Tổng quản, sau khi chết truy tặng Ninh Quốc quân Tiết độ sứ.

Tiểu sửSửa đổi

Cứu viện Sở ChâuSửa đổi

Đánh bại Tào ThànhSửa đổi

Bình định Cát KiềnSửa đổi

Thu phục Tương HánSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Khảo cứu tư liệuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Tống sử, Nhạc Phi truyện.
  • Kim Đà Toái Biên.
  • Ngạc Quốc Kim Đà Toái Biên.
  • Kim Đà Tục Biên.
  • Ngạc Quốc Kim Đà Tục Biên.
  • Kiến Viêm dĩ lai hệ niên yếu lục.