Vương Vũ có thể là tên của một trong những nhân vật sau:

Xem thêmSửa đổi