Vương quốc Burgundia

(Đổi hướng từ Vương quốc Burgund)

Vương quốc Burgundia (tiếng Latinh: Regnum Burgundiae, tiếng Đức: Königreich Burgund, tiếng Pháp: Royaume de Bourgogne; tiếng Ý: Regno di Borgogna) là một vương quốc ở Tây Âu dưới thời Trung Cổ. Vương quốc Burgundia trong lịch sử có tương quan với khu vực biên giới của Pháp, ÝThụy Sĩ và bao gồm các thành phố lớn hiện đại như GenevaLyon.

Vương quốc Burgundia
Tên bản ngữ
411–534
Vương quốc của người Burgundi, còn gọi là Vương quốc Burgundia đầu tiên, sau khi định cư tại Savoy năm 443
Vương quốc của người Burgundi, còn gọi là Vương quốc Burgundia đầu tiên, sau khi định cư tại Savoy năm 443
Thủ đô
Ngôn ngữ thông dụng
 • Tiếng Latin (common)
 • Tiếng Burgundy (Cấp cao)
 • Ecclesiastical Latin (Văn bản)
Tôn giáo chính
 • Arianism
 • Công giáo Chalcedon
Chính trị
Chính phủChế độ quân chủ
Vua Burgundia 
• 411-437
Gunther
• 532-534
Godomar
Lịch sử 
• Gunther được ban một vùng đất bờ trái sông Rhine bởi Hoàng đế Honorius
411
• Godomar bị đánh bại bởi Childebert I và Clothar I tại trận Autun (532)
534
Tiền thân
Kế tục
Đế quốc Tây La Mã
Francia
Hiện nay là một phần của
Các quốc gia

Vương quốc Burgundia được hình thành do sự phân chia đế quốc Frank, từ 561-584 và từ 639-737, lần đầu rơi vào Neustria, sau đó lại là một phần của đế quốc. Cuối cùng, một lần nữa vương quốc lại được hình thành 843 theo Hiệp ước Verdun như là Trung Frank còn có tên Lotharii Regnum (Đế quốc của Lothar).

Vương quốc Burgundia trong năm 1033 lại thuộc về Đế chế La Mã Đức, đến thế kỷ 14/15 nhiều phần lại thuộc về Vương quốc Pháp.

Danh sách quốc vương:

sửa
 1. Gjúki: 406
 2. Giselher
 3. Godomar
 4. Gundahar: 406-436
 5. Gondioc: 436-472
 6. Chilperic I: 470-480
 7. Chilperic II: 473-476
 8. Gundobad (Gundebald): 480-516
 9. Godomar I: 473-476
 10. Godegisel: 473-501
 11. Sigismund: 516-524
 12. Godomar II: 524-534
 13. Childebert I: 534-558
 14. Clotaire I: 558-561
 15. Guntram I: 561-592
 16. Childebert I: 592-596
 17. Theodoric II: 596-613
 18. Sigibert II: 613
 19. Clotaire II: 613-629
 20. Dagobert I: 629-639
 21. Clovis II: 639-657
 22. Clotaire III: 657-673
 23. Theodoric III: 673
 24. Childeric II: 673-675
 25. Theodoric III: 675-691
 26. Clovis III: 691-695
 27. Childebert III: 695-711
 28. Dagobert III: 711-715
 29. Chilperic II: 715-720
 30. Theuderich IV: 720-737
 31. Childeric III: 743-751
 32. Pepin II: 751-768
 33. Karl I: 768-814
 34. Ludwig I der Fromme: 814-840
 35. Lothar I: 823-855
 36. Charles de Provence: 855-863
 37. Karl II: 863-876
 38. Ludwig II: 877-879
 39. Boso của Vienne (Hạ Burgondes): 879-887
 40. Ludwig III "Mù": 887-924
 41. Hugh của Arles: 924-947
 42. Hugbert: ? - 864 (Thượng Burgondes)
 43. Guelph
 44. Conrad của Auxerre: 864-876
 45. Rudolf I: 876-912
 46. Rudolf II: 912-937
 47. Konrad II "bình an: 937-993
 48. Rudolf III: 993-1032
 49. Richard: 918-921, người xưng là Công tước đầu tiên
 50. Rudolf: 921-923
 51. Hugo der Schwarze: 923-952
 52. Giselbert: 952-956
 53. Hugh "Vĩ đại": 943-955
 54. Otto: 956-965
 55. Henry "Vĩ đại": 965-1002
 56. Robert "Mù lòa": 1002-1016
 57. Henry I của Pháp: 1016-1032
 58. Robert I: 1032-1076
 59. Hugh I: 1076-1078
 60. Odo I de Borel: 1078-1102
 61. Hugh II: 1103-1143
 62. Odo II: 1143-1162
 63. Hugh III: 1162-1192
 64. Odo III: 1192-1218
 65. Hugo IV: 1218-1272
 66. Robert II: 1272-1305
 67. Hugo V: 1305-1315
 68. Odo IV: 1315-1349
 69. Philip I de Rouvres: 1349-1361
 70. Jean II của Pháp: 1361-1363
 71. Philip II "Dũng cảm": 1363-1404
 72. Johann Ohnefurcht: 1404-1419
 73. Philip III "Người tốt bụng": 1419-1467
 74. Charles "Táo bạo": 1467-1477
 75. Mary: 1477-1482


Tham khảo

sửa

Đọc thêm

sửa
 • Davies, Norman (2011) Vanished Kingdoms: The History of Half-Forgotten Europe (ISBN 978-1846143380)