Vương quốc Liên hiệp Bồ Đào Nha, Brasil và Algarve


Vương quốc Liên hiệp Bồ Đào Nha, Brasil và Algarve là một quốc gia quân chủ đa lục địa được thành lập khi tình trạng của Quốc gia Brasil được nâng lên, từ một thuộc địa thành một vương quốc, và đồng thời liên hiệp Vương quốc Brasil với Vương quốc Bồ Đào NhaVương quốc Algarve, tạo nên một quốc gia duy nhất gồm ba vương quốc.

Vương quốc Liên hiệp Bồ Đào Nha, Brasil và Algarve
Tên bản ngữ
  • Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves
1815–1822/1825

Quốc caHymno Patriótico
Vương quốc Liên hiệp Bồ Đào Nha, Brasil và Algarve với những thuộc địa
Vương quốc Liên hiệp Bồ Đào Nha, Brasil và Algarve với những thuộc địa
Tổng quan
Thủ đôRio de Janeiro
(1815–1821)
Lisbon
(1821–1825)
Ngôn ngữ thông dụngBồ Đào Nha
Tôn giáo chính
Công giáo Rôma
Chính trị
Chính phủQuân chủ chuyên chế (1815–1820)
Quân chủ lập hiến (1820–1823)
Quân chủ chuyên chế (1823–1825)
Quốc vương 
• 1815–1816
Maria I
• 1816–1825
João VI
Lập phápCortes (1820–1823)
Lịch sử
Lịch sử 
16 tháng 12 năm 1815 1815
24 tháng 8 năm 1820
7 tháng 9 năm 1822
• Hiến pháp Brasil
23 tháng 9 năm 1822
• Tan rã
ngày 29 tháng 8 năm 1825 1822/1825
Dân số 
• 1820
4,000,000 (Brasil) 3,000,000 (Bồ Đào Nha)
Kinh tế
Đơn vị tiền tệReal
Mã ISO 3166PT
Tiền thân
Kế tục
Bồ Đào Nha trong thời kỳ Napoléon
Quốc gia Brasil
Vương quốc Bồ Đào Nha (1825–1834)
Đế quốc Brazil

Vương quốc Liên hiệp Bồ Đào Nha, Brasil và Algarve thành lập năm 1815, sau khi Triều đình Bồ Đào Nha được chuyển tới Brasil nhằm tránh cuộc xâm lược của Napoléon ở Bồ Đào Nha, vẫn tiếp tục tồn tại một năm sau khi Triều đình trở lại châu Âu, và đã tan rã trên thực tế 1822, khi Brasil tuyên bố độc lập. Sự tan rã của Vương quốc Liên hiệp này được Bồ Đào Nha thừa nhận và chính thức hóa năm 1825, khi họ công nhận Đế quốc Brasil độc lập.

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa