Pattani (vương quốc)

(đổi hướng từ Vương quốc Pattani)

Vương quốc Pattani là một nước nhỏ của người Mã Lai xưa bao gồm miền bắc Malaysia và các tỉnh Pattani, Yala, và Narathiwat của Thái Lan ngày nay.

Sultanate of Patani002.png

Sử người Việt thời nhà Nguyễn phiên âm xứ này là nước Tà Nê.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Tạ Chí Đại Tường. Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802. Sài Gòn: Văn Sử Học, 1973. Trang 226.