Vương tử William, Công tước xứ Gloucester

Vương tử William, Công tước xứ Gloucester (24 tháng 7 năm 1689 - 30 Tháng 7 năm 1700), là con trai của Vương nữ Anne, sau Nữ vương Anh, Ireland và Scotland từ năm 1702, và chồng cô, Vương tử Jørgen của Đan Mạch, Công tước xứ Cumberland. Ông là người con duy nhất của họ để tồn tại giai đoạn phôi thai. Theo kiểu Công tước Gloucester, ông đã được xem bởi những người đương thời như một nhà vô địch Tin Lành vì ông sinh ra dường như để củng cố các kế Lành được thành lập trong "Cách mạng Vinh quang" mà đã lật đổ ông ông Công giáo James II của năm trước.

Gia phảSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi