Vương triều thứ Bảy và thứ Tám của Ai Cập

Vương triều thứ Bảy thứ Tám của Ai Cập là một vương triều của Ai Cập Cổ đại (ký hiệu: Triều VIII), vương triều VII và VIII bắt đầu từ năm 2181 kết thúc 2160 trước Công nguyên.[1]

Pharaon sửa

Pharaon Vương triều thứ 7 và 8
Tên Tên Ngai Thứ tự trên Danh sách Vua Abydos Ghi chú
Neferkare Pepiseneb 51 Danh sách Vua Turin cho rằng ông đã cai trị ít nhất là 1 năm.[2]
Neferkamin Anu 52
Iby Qakare Ibi 53 Danh sách Vua Turin cho thấy vương triều của ông kéo dài từ 2 năm 1 tháng và 1 ngày.[3] Thông tin cũng được tìm thấy ở Quakare Ibi
Neferkaure 54 Những vũ khí được ghi nhận trong Danh sách Vua Turin, cho thấy vương triều trị vì của ông kéo dài 4 năm và 2 tháng,[3][4]
Khwiwihepu Neferkauhor 55 Danh sách Vua Turin cho rằng ông đã cai trị trong khoảng thời gian là 2 năm, 1 tháng, 1 ngày,[3][5][6][7] và theo những chữ khắc trên mộ của tể tướng Shemay.[8]
Neferirkare 56 Danh sách Vua Turin cho rằng ông đã trị vì vương quốc trong suốt thời gian là một năm rưỡi.[3]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Shaw, Ian, ed. (2000). The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. p. 480. ISBN 0-19-815034-2.
  2. ^ Kim Ryholt: "The Late Old Kingdom in the Turin King-list and the Identity of Nitocris", Zeitschrift für ägyptische, 127 (2000), p. 91
  3. ^ a b c d Jürgen von Beckerath: "The Date of the End of the Old Kingdom of Egypt", Journal of Near Eastern Studies 21 (1962), p. 143
  4. ^ Dekret ini dapat dilihat pada catalog of the MET
  5. ^ Darrell D. Baker: The Encyclopedia of the pharaon s: Volume I - Predynastic to the Twentieth Dynasty 3300–1069 BC, Stacey International, ISBN 978-1-905299-37-9, 2008, p. 271-272
  6. ^ William C. Hayes: The Scepter of Egypt: A Background for the Study of the Egyptian Antiquities in The Metropolitan Museum of Art.
  7. ^ The fragments of the decrees on the catalog of the MET: fragment 1, 2 and 3.
  8. ^ Nigel C. Strudwick, Ronald J. Leprohon ed.: Texts from the Pyramid Age, see pp.345-347, available online
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 6 2181 - 2180 TCN Vương triều thứ 9