Vương triều thứ Hai Mươi Bốn của Ai Cập


Vương triều thứ Hai Mươi Bốn của Ai Cập cổ đại (Vương triều thứ 24) là một vương triều trong thời đại pharaon Ai Cập thuộc Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba, bao gồm các vương triều khác là Vương triều thứ Hai Mươi Mốt, Hai Mươi Hai, Hai Mươi BaHai Mươi Lăm.

Cai trịSửa đổi

Vương triều thứ Hai mươi bốn này tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Chỉ có duy nhất hai vị pharaon cai trị trong vương triều, họ đã đặt thủ đô của mình ở Sais, phía tây của vùng Châu thổ sông Nile. Các vị vua được biết đến trong Lịch sử của Ai Cập của Vương triều 24 như sau:[1]

Pharaon Vương triều thứ Hai Mươi Bốn
Pharaon Trị vì
Tefnakhte I 732 - 725 TCN
Bakenranef (Bocchoris) 725 - 720 TCN

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Nguồn được lấy từ Danh sách Vua Turin (tiếng Anh: Turin canon)


Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 23 732-720 TCN Vương triều thứ 25