Vương triều thứ Năm của Ai Cập

Vương triều thứ Năm của Ai Cập cổ đại được các vua Ai Cập cai trị từ năm 2494 đến năm 2345 trước Công nguyên (một khoảng thời gian của thời kỳ Cổ Vương quốc).

Các Pharaon

sửa
Tên vua[1] Tên Ngai Trì vì (trước Công nguyên) Kim tự tháp Chồng/Vợ Thứ tự theo Danh sách Vua Turin
Userkaf Irimaat 2494 – 2487 Piramida di Saqqara Khentkaus I ?

Neferhetepes

26
Sahure Nebkhau 2487 – 2475 Piramida di Abusir Neferetnebty 27
Neferirkare Kakai Neferirkare 2475 – 2455 Piramida di Abusir Khentkaus II 28
Shepseskare Isi Shepseskare 2455 – 2448 Kemungkinan di Abusir
Neferefre Neferkhau 2448 – 2445 Piramida yang belum selesai di Abusir 29
Nyuserre Ini Nyuserre 2445 – 2421 Piramida diAbusir Reptynub 30
Menkauhor Kaiu Menkauhor 2421 – 2414 "Piramida tanpa kepala" di Saqqara Meresankh IV? 31
Djedkare Isesi Djedkare 2414 – 2375 Piramida di Saqqara 32
Unas Wadjtawy 2375 – 2345 Piramida di Saqqara Nebet (vương hậu)

Khenut

33

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Shaw, Ian, ed. (2000). The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. p. 480. ISBN 0-19-815034-2.

Nguồn

sửa
  • Altenmüller, Hartwig (2001). “Old Kingdom: Fifth Dynasty”. Trong Redford, Donald B. (biên tập). The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Volume 2. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-510234-5.
  • Arnold, Dieter (2003). The Encyclopaedia of Ancient Egyptian Architecture. I.B Tauris & Co Ltd. ISBN 1860644651.
  • Bard, Kathryn biên tập (1999). Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. London; New York: Routledge. ISBN 978-0-203-98283-9.
  • Dodson, Aiden; Hilton, Dyan (2004). The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London: The American University in Cairo Press. ISBN 0500051283.
  • Grimal, Nicolas (1992). A History of Ancient Egypt. Translated by Ian Shaw. Oxford: Blackwell publishing. ISBN 978-0-631-19396-8.
  • Lehner, Mark (2008). The Complete Pyramids. New York: Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-28547-3.
  • Shaw, Ian biên tập (2000). The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. ISBN 0-19-815034-2.
  • Verner, Miroslav (2001b). “Old Kingdom”. Trong Redford, Donald B. (biên tập). The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Volume 2. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-510234-5.
  • Verner, Miroslav (2001d). The Pyramids: The Mystery, Culture and Science of Egypt's Great Monuments. New York: Grove Press. ISBN 9780802117038.
Tiền nhiệm
Vương triều thứ 4
Vương triều của Ai Cập
khoảng năm 24942345 TCN
Kế nhiệm
Vương triều thứ 6