Vườn thực vật

Vườn thực vật hay Vườn ươm cây (tiếng Anh: arboretum, số nhiều: arboreta) theo nghĩa chung là một bộ sưu tập thực vật bao gồm nhiều loại cây. Theo nghĩa thông thường hơn nữa một vườn thực vật hiện đại là một khu vườn bách thảo chứa các bộ sưu tập thực vật sống và được dự định ít nhất là một phần của nó cho nghiên cứu khoa học.mMột vườn thực vật chuyên trồng cây lá kim được gọi là pinetum. Các vườn thực vật chuyên ngành khác bao gồm saliceta (liễu), populetaquerceta (sồi). Thuật ngữ arboretum lần đầu tiên được sử dụng trong một ấn phẩm tiếng Anh của John Claudius Loudon vào năm 1833 trên tạp chí Người làm vườn nhưng khái niệm này đã được thiết lập từ lâu. Các bộ sưu tập liên quan bao gồm một frnometum (từ tiếng Latin frutex, có nghĩa là cây bụi) và viticetum (từ Latin vitis, nói riêng một loại cây nho).

Vườn thực vật nhiệt đới ở California
Một vườn thực vật ở Anh
Vườn thực vật ở New Zealand

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi