Vượt biển

trang định hướng Wikimedia

Vượt biển có thể là:

Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà đi biển mồ côi một mình