Thiền sư Vạn Phong Thời Ủy

Thiền sư Vạn Phong Thời Uỷ (1303- 1381, zh. 萬峰時蔚), Thiền sư Trung Quốc tông Lâm Tế đời thứ 21, thuộc phái Dương Kì, sống vào thời Nhà Nguyên. Sư là đệ tử nối pháp xuất sắc nhất của Thiền sư Thiên Nham Nguyên Trường, dưới sư có đệ tử nối pháp nổi bật nhất là thiền sư Tổ Đức Phổ Trì.

Cơ duyênSửa đổi

họ Kim, người ở Lạc Thanh, Ôn Châu. Sư xuất gia từ thủa còn ấu thơ, đến năm 11 tuổi đọc Kinh Pháp Hoa có chỗ tỉnh ngộ liền đến Hàng Châu thọ giới Cụ túc.

Sau đó, Sư đến yết kiến thiền sư Hổ Bào Phổ Thành, Phổ Thành dạy Sư tham thoại đầu câu: "Không phải tâm, không phải Phật, không phải vật". Sư tham cứu một thời gian dài vẫn không liễu ngộ, chán nản đến chùa Phật Chỉ núi Đạt Bồng, Minh Châu (nay là Ninh Ba, Triết Giang) tiếp tục khán thoại đầu.

Một hôm, nghe Luật sư Tông cử công án "Quy Sơn đạp ngã tịnh bình", sư chợt đại ngộ. Sư liền đến núi Phục Long tìm thiền sư Thiên Nham Nguyên Trường trình kiến giả:

Một hôm, sư đến tham yết Thiền sư Thiên Nham. Tổ hỏi: Ông đem cái gì gặp lão tăng đây?

Sư giơ nắm tay lên nói: Cái này gặp hoà thượng đây!

Tổ hỏi: Đã chết và thiêu huỷ rồi, vậy an thân lập mệnh ở chỗ nào?

Sư ngâm bài kệ: Bọt bèo sanh diệt đâu tồn tại

Gió lặng sóng yên trăng chiếu soi!

Nghe vậy Thiền sư Thiên Nham rất vui mừng và cử sư làm Thủ Tọa lãnh đạo chúng tu tập. Một hôm, Thiền sư Thiên Nham thượng đường nêu câu thoại ”Chẳng gió, lá sen động, ắt có cá lội quanh”, sư đứng dậy hét một tiếng, rồi phất tay áo bỏ đi. Tổ sư nói kệ khen ngợi: Có không chủ khách quát ông. Nghìn sông nước chảy ngược dòng lênh đênh.

Từ đó sư được kế thừa mạng mạch truyền thừa của Tông Lâm Tế. Về sau sư đến núi Đặng Ủy, Tô Châu kiến lập chùa Thánh Ân và xiển dương Tông phong Lâm Tế. Học giả khắp bốn phương vân tập theo Sư học đạo rất đông khiến cho chùa Thánh Ân hưng thịnh suốt hơn 30 năm.

Sư có xuất bài kệ Pháp Phái như sau:

祖道戒定宗 Tổ Đạo Giới Định Tông
方廣證圓通 Phương Quảng Chứng Viên Thông
行超明實際 Hành Siêu Minh Thiệt Tế
了達悟真空 Liễu Đạt Ngộ Chân Không.

Ngày 15 tháng 1 năm Tân Dậu(1381) niên hiệu Hồng Vũ thứ 13 đời Vua Minh Thái Tổ, sư ngồi kiết già, an nhiên thị tịch, hưởng thọ 79 tuổi, tháp an trí ở phía Tây viện thuộc núi Niết- bàn. Ngữ lục của sư được đệ tử là thiền sư Phổ Thọ biên tập thành Vạn Phong Thiền Sư Ngữ Lục

Tham khảoSửa đổi

  • Phật Tổ Đạo Ảnh. Quyển 1..


Bảng các chữ viết tắt
bo.: Bod skad བོད་སྐད་, tiếng Tây Tạng | ja.: 日本語 tiếng Nhật | ko.: 한국어, tiếng Triều Tiên |
pi.: Pāli, tiếng Pali | sa.: Sanskrit संस्कृतम्, tiếng Phạn | zh.: 中文 chữ Hán