Vận tốc góc thể hiện tốc độ và hướng của chuyển động quay của vật thể.

Vận tốc góc của chuyển động quay của vật thể là đại lượng véc tơ thể hiện mức độ thay đổi theo thời gian vị trí góc của vật và hướng của sự chuyển động này.

Độ lớn của vận tốc góc bằng tốc độ góc và hướng của véc tơ vận tốc góc được xác định theo quy ước, ví dụ như quy tắc bàn tay phải.

Vận tốc góc được tính bằng công thức vector vận tốc góc ký hiệu là

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi