Mở trình đơn chính

Vật lý thực nghiệm là một phần của vật lý học chuyên sâu về các phương pháp thí nghiệm và quan sát, để tạo tiền đề phát triển cũng như để kiểm chứng vật lý lý thuyết.

Các chủ đề chính trong vật lý thực nghiệm
Các hiệu ứng vật lý | Công nghệ nano | Dụng cụ | Đông lạnh | Lý thuyết ăng-ten | Nhiễu và sai số | Phương pháp đo đạc | Vật lý áp suất cao | Vật lý chân không | Vật lý nhiệt độ thấp

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi