Vật tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2007

Giải vật tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2007 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2007 với 9 nội dung thi đấu.

Xếp hạng theo quốc giaSửa đổi

Hạng Đoàn Vàng Bạc Đồng Tổng
1   Việt Nam 8 0 0 8
2   Indonesia 1 2 2 5
3   Philippines 0 4 4 8
4   Thái Lan 0 3 3 6
5   Campuchia 0 0 4 4
6   Lào 0 0 3 3
Tổng 9 9 16 34

Bảng huy chươngSửa đổi

Nội dung Vàng Bạc Đồng
Vật tự do dưới 55 kg nam   Phạm Đức Khang   Ricky Fajar Adi Saputra   Angana Margarito   Cottham Weerapol chi tiết[liên kết hỏng]
Vật tự do từ 55 kg đến 60 kg nam   Bùi Tuấn Anh   Erikson Tambunan   Mana-ay Jr Roque   Vongphachanh Vilnkone chi tiết[liên kết hỏng]
Vật tự do từ 60 kg đến 66 kg nam   Nguyễn Doãn Dũng   Angana Jimmy   Chab Loeun   Shandi Rhomadon chi tiết[liên kết hỏng]
Vật tự do từ 66 kg đến 74 kg nam   Fahrian Syah   Aragon Alven   Dorn Saov   Thatthavong Khonkeo chi tiết[liên kết hỏng]
Vật tự do từ 74 kg đến 84 kg nam   Mẫn Bá Xuân   Valda Marcus   Chairat Arthit   Lothus Malino chi tiết[liên kết hỏng]
Vật tự do dưới 48 kg nữ   Đặng Thị Vân   Klahan Sunisa   Jambora Maribel   Soundala Phonesavanh chi tiết[liên kết hỏng]
Vật tự do từ 48 kg đến 51 kg nữ   Phạm Thị Huế   Thongkam Wilaiwan   Nuth Srey Roath   Vergara Ma.Cristina chi tiết[liên kết hỏng]
Vật tự do từ 51 kg đến 55 kg nữ   Nghiêm Thị Giang   Srithanyarat Anchuli   Try Sothavy chi tiết[liên kết hỏng]
Vật tự do từ 55 kg đến 59 kg nữ   Lương Thị Quyên   Silverio Gemma   Uraipan Kwanta chi tiết[liên kết hỏng]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi