Vẹt (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Vẹt có thể là tên gọi của: