Vẽ kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật là một môn học cơ sở quan trọng để đào tạo cho công nhân kỹ thuật, họa viên kiến trúc - xây dựng, và sinh viên trong các trường kiến trúc, xây dựng, mỹ thuật công nghiệp.

Suy biến của hình tròn trong 3 mặt của hình chiếu trục đo vuông góc đều
Hình chiếu đứng và chiếu cạnh của một chi tiết máy

Nội dungSửa đổi

 
Vẽ kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật là môn học mang tính chất thực hành nhằm bồi dưỡng cho học viên có khả năng học đọc và lập các bản vẽ kỹ thuật. Trong quá trình học tập, học viên phải nắm được các kiến thức cơ bản, lý luận về phép chiếu, các phương pháp biểu diễn vật thể, các tiêu chuẩn về bản vẽ...; đồng thời phải chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành; kỹ năng đọc và lập các bản vẽ kỹ thuật.

Phân loại bản vẽSửa đổi

 
bản vẽ kỹ thuật
 
bản vẽ thi công

Theo ngành: bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công.

Lần lượt, các bản vẽ kỹ thuật và xây dựng có thể được phân chia theo mục đích.

Kỹ thuật: bản vẽ lắp ráp, bản vẽ kích thước, bản vẽ lắp đặt, bản vẽ đóng gói, v.v. phù hợp với GOST 2.102-68.

Xây dựng: giải pháp kiến ​​trúc, quy hoạch tổng thể, điện lạnh, nội thất, v.v.

Theo phương pháp thiết kế: đầu tiên dựng 3D, sau đó là bản vẽ và ngược lại.

Bằng phương tiện: kỹ thuật số, giấy

Tỉ lệSửa đổi

Phù hợp với tiêu chuẩn, đối tượng thiết kế trong bản vẽ có thể được thực hiện với kích thước đầy đủ, thu nhỏ hoặc phóng to. Tỷ lệ giữa các kích thước tuyến tính của một đối tượng trong bản vẽ với kích thước thực của chúng được gọi là tỷ lệ. Ở Nga, đây là Hệ thống thống nhất cho tài liệu thiết kế (ESKD) GOST 2.302-68. Quy mô. [10] Theo GOST này, các thang đo sau nên được sử dụng trong thiết kế:

Giảm tỷ lệ 1: 2; 1: 2,5; 1: 4; 1: 5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1: 100; 1: 200; 1: 400; 1: 500; 1: 800; 1: 1000

Giá trị tự nhiên 1: 1

Tỷ lệ phóng đại 2: 1; 2,5: 1; 4: 1; 5: 1; 10: 1; 20: 1; 40: 1; 50: 1; 100: 1.

Khi thiết kế quy hoạch tổng thể các đối tượng lớn cho phép sử dụng tỷ lệ 1: 2000; 1: 5000; 1: 10000; 1: 20.000; 1: 25000; 1: 50.000.

Đọc thêm trong văn bản của tiêu chuẩn.

Ứng dụngSửa đổi

Ứng dụng Hình học họa hình để vẽ đồ án kiến trúc: vẽ các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, của công trình kiến trúcnội thất.

Tham khảoSửa đổi