Vệ Ly hầu hay Vệ Hy hầu[1] (chữ Hán: 衞釐侯 hay 衞僖侯; trị vì: 854 TCN-813 TCN[2][3]), là vị vua thứ chín của nước Vệchư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Vệ Hy (Ly) hầu
衞僖(釐)侯
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Vệ
Trị vì854 TCN - 813 TCN
Tiền nhiệmVệ Khoảnh hầu
Kế nhiệmVệ Cung bá
Thông tin chung
Mất813 TCN
Trung Quốc
Hậu duệVệ Cung bá
Vệ Vũ công
Thụy hiệu
Ly hầu (釐侯)
Chính quyềnnước Vệ
Thân phụVệ Khoảnh hầu

Vệ Ly hầu là con của Vệ Khoảnh hầu – vua thứ tám nước Vệ. Năm 855 TCN, Khoảnh hầu mất, Ly hầu lên nối ngôi.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Vệ trong thời gian ông làm vua.

Năm 813 TCN, Vệ Ly hầu qua đời. Ông ở ngôi được 42 năm. Con ông là Cơ Dư lên nối ngôi, tức là Vệ Cung bá.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Vệ Khang Thúc thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới

Chú thích sửa

  1. ^ Họ Cơ, Sử ký không ghi tên húy
  2. ^ Sử ký, Vệ Khang Thúc thế gia
  3. ^ Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 9