Vị Thanh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Vị Thanh có thể là một trong số các địa danh thuộc tỉnh Hậu Giang, Việt Nam sau đây:

  • Thành phố Vị Thanh, tỉnh lỵ tỉnh Hậu Giang
  • Vị Thanh, huyện Vị Thủy
  • Huyện cũ Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang (cũ), sau thuộc tỉnh Cần Thơ; nay tương ứng với thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy
  • Thị trấn cũ Vị Thanh thuộc huyện Vị Thanh; nay tương ứng với các phường I, III, IV, V thuộc thành phố Vị Thanh