Vịnh Fundy là một vịnh trên bờ biển Đại Tây Dương thuộc Bắc Mỹ, nằm ở cuối vịnh Maine về phía đông bắc giữa tỉnh bang New BrunswickNova Scotia của Canada, với một phần nhỏ tiếp giáp với tiểu bang Maine của Hoa Kỳ.

Vịnh Fundy, nằm ở bờ biển phía đông bắc Mỹ
Và các vùng của nó

Tham khảoSửa đổi