vịnh Coquivacoa hay Vịnh Venezuela là một vịnh thuộc biển Caribe nằm giáp với ZuliaFalcón của Venezuela và bang Guajira của Colombia. Một eo biển rộng 54 km (34 mi) nối liền vịnh này với hồ Maracaibo về phía nam.

Vị trí vịnh Coquivacoa.

Tham khảo

sửa