Vịnh Việt Thanh

Việt Thanh là một vịnh Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Vịnh nằm giữa mũi Nam Châm và mũi Ba Làng An.

Năm 1994, Chính phủ Việt Nam đã chọn vịnh là nơi xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Đây là một phần của khu kinh tế Dung Quất. Tháng 4 năm 2006, Tập đoàn Technip (Pháp) đã cho khoan thử mũi đầu tiên vào nền đá gốc thuộc gói thầu 5B, dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Liên kếtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi