Donald Duck đã xuất hiện trong nhiều phim hoạt hình Disney cổ điển trong một vài năm bắt đầu từ năm 1934. Trong bối cảnh cốt truyện cho những hoạt hình rất nổi tiếng về Mickey Mouse ngày càng trở nên khó viết hơn, Walt Disney đã cho Donald Duck "nổi nóng" vào giúp sức. Donald là một nhân vật độc đáo là khác hẳn Mickey Mouse vì chú có thể trở nên nổi giận bất thình lình, điều mà Mickey không bao giờ làm. Trong khi hình ảnh Mickey được xây dựng như là một chú chuột thiện hảo, Donald là một chú vịt tốt có khuynh hướng dễ mất bình tĩnh khi bị kích động. Những cơn nổi giận "có bản quyền" của chú đã luôn được khán giả mong đợi, và Walt đã không bao giờ thất bại trong việc truyền đạt chúng đến cho họ.

Lịch sửSửa đổi

Sự nghiệp hoạt hình của Donald bắt đầu trong hoạt hình The Wise Little Hen trong loạt phim Silly Symphony. Trong đó, Donald đã "vào vai" một nhân vật phụ. Sự xuất hiện thứ hai của Donald được đánh dấu bởi phim hoạt hình trắng đen Orphan's Benefit. Cũng từ đó mà tính khí nóng nảy của Donald đã được hình thành. Những phim hoạt hình tiếp theo với sự có mặt của Donald được "dán nhãn" là hoạt hình của Mickey Mouse (có hình mặt Mickey xuất hiện như là ngôi sao chính). Nhưng vì tiếng tăm của Donald ngày càng lớn, chú đã có loạt phim hoạt hình cho riêng mình, và (tất nhiên) có hình mặt của chú xuất hiện như ngôi sao chính. Sau đây là một bản kê cho tất cả các hoạt hình ngắn của Donald:

1934Sửa đổi

1935Sửa đổi

1936Sửa đổi

1937Sửa đổi

1938Sửa đổi

1939Sửa đổi

Thập niên 1940Sửa đổi

 • Tugboat Mickey
 • The Volunteer Worker
 • The Nifty Nineties
 • The Orphan's Benefit
 • Donald's Decision
 • All Together
 • The New Spirit
 • Symphony Hour
 • Mickey's Birthday Party
 • Saludos Amigos
 • Lake Titicaca
 • Aquarela do Brasil
 • The Spirit of '43
 • The Three Caballeros
 • Sleepy Time Donald
 • Clown of the Jungle
 • Donald's Dilemma
 • Crazy with the Heat
 • Bootle Beetle
 • Mickey and the Beanstalk
 • Wide Open Spaces
 • Chip 'n' Dale
 • Drip Dippy Donald
 • Daddy Duck
 • Donald's Dream Voice
 • Blame It On the Samba
 • The Trial of Donald Duck
 • Inferior Decorators
 • Three for Breakfast
 • Tea for Two Hundred
 • Sea Salts
 • Winter Storage
 • Honey Harvester
 • All In a Nutshell
 • The Greener Yard
 • Slide, Donald, Slide
 • Toy Tinkers

1940Sửa đổi

1941Sửa đổi

1942Sửa đổi

1943Sửa đổi

1944Sửa đổi

1945Sửa đổi

1946Sửa đổi

1947Sửa đổi

 • Straight Shooters

1948Sửa đổi

 • Soup's On

1949Sửa đổi

 • Donald's Happy Birthday

Thập niên 1950Sửa đổi

 • Crazy Over Daisy
 • Trailer Horn
 • Hook, Line and Sinker
 • Out on a Limb
 • Dude Duck
 • Corn Chips
 • Test Pilot Donald
 • Out of Scale
 • Bee on Guard
 • Let's Stick Together
 • Uncle Donald's Ants
 • Pluto's Christmas Tree
 • The New Neighbor
 • Rugged Bear
 • Working for Peanuts
 • Dragon Around
 • Grin and Bear It
 • The Flying Squirrel
 • Grand Canyonscope
 • No Hunting
 • Bearly Asleep
 • Beezy Bear
 • Up a Tree
 • Chips Ahoy
 • Donald in Mathmagic Land
 • How to Have an Accident at Work

1950Sửa đổi

 • Lion Around
 • Bee at the Beach

1951Sửa đổi

 • Lucky Number

1952Sửa đổi

1953Sửa đổi

 • Don's Fountain of Youth
 • Canvas Back Duck

1954Sửa đổi

 • Spare the Rod
 • Donald's Diary

1956Sửa đổi

1959Sửa đổi

Thập niên 1960Sửa đổi

 • Donald and the Wheel
 • The Litterbug
 • Steel and America
 • Donald's Fire Survival Plan


Tham khảoSửa đổi