Vừng (định hướng)

Vừng trong tiếng Việt có thể dẫn tới tên gọi của một số loài thực vật: