Vực (sinh học)

bậc phân loại

Trong phân loại sinh học, một vực (regio, domain, empire, realm) hay liên giới (cũng gọi siêu giới, lãnh giới, lĩnh giới: superregnum, superkingdom) là một đơn vị phân loại bậc cao nhất cho sinh vật, hơn cả giới, trên vực còn có liên vực hoặc siêu vực (superdomain). Vực là bao gồm chung nhất trong việc gộp nhóm sinh học. Việc sắp xếp các đơn vị phân loại này phản ánh các khác biệt tiến hóa nền tảng trong các bộ gen. Hiện tại tồn tại một số kiểu phân loại vực của sự sống.[1] Trong số này có:

Hệ thống cấp bậc trong phân loại khoa học

và gần đây nhất là:

Do những việc gộp nhóm này phụ thuộc chủ yếu vào phân tích các dữ liệu chuỗi genmiêu tả theo nhánh học, nên các sắp xếp đề xuất bổ sung là hoàn toàn có thể sẽ diễn ra.

Xem thêm sửa

Hình ảnh sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Woese C, Kandler O, Wheelis M (1990). “Towards a natural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya”. Proc Natl Acad Sci USA. 87 (12): 4576–9. Bibcode:1990PNAS...87.4576W. doi:10.1073/pnas.87.12.4576. PMC 54159. PMID 2112744. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2010.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)