VH

trang định hướng Wikimedia

VH có thể là từ viết tắt của: