VISA (thẻ tín dụng)

nhãn hiệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của công ty Visa Inc.
(đổi hướng từ VISA)

VISA là một nhãn hiệu thẻ tín dụngthẻ ghi nợ của công ty Visa Inc..

Biểu tượng của the VISA
Ví dụ thẻ VISA

Phân loạiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi