Biểu tượng của the VISA
Ví dụ thẻ VISA

VISA là một nhãn hiệu thẻ tín dụngthẻ ghi nợ của công ty Visa Inc..

Phân loạiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi