VV hoặc vv có thể là:

  • viết tắt của vân vân, thường viết là v.v
  • viết tắt của về việc, thường viết là V/v
  • IATA của Aerosvit Airlines