Vadim Sergeevich Shefner

Vadim Sergeevich Shefner (tiếng Nga: Вадим Сергеевич Шефнер, 12 tháng 1 năm 19155 tháng 1 năm 2002) – là nhà thơ, nhà văn NgaXô Viết.

Vadim Shefner
[[File:‎|175px|upright=1]]
Sinh12 tháng 1 năm 1915
Petrograd, Nga
Mất5 tháng 1 năm 2002
Sankt-Peterburg, Nga
Công việcNhà thơ
Quốc tịchNga

Tiểu sửSửa đổi

Vadim Shefner sinh ở Petrograd trong gia đình một sĩ quan. Ông nội là thuyền trưởng Alexei Shefner – người đầu tiên thành lập ra cảng Vladivostok. Phần lớn cuộc đời của Vadim Shefner chủ yếu sống ở thành phố Petrograd – Leningrad (nay là Saint Petersburg). Sau khi học xong phổ thông Vadim Shefner học trường trung cấp rồi làm việc ở nhiều nhà máy khác nhau của thành phố Leningrad. Năm 1938 được kết nạp vào nhóm các nhà thơ trẻ của Hội nhà văn.

Thời gian đầu của Thế chiến II Vadim Shefner tham gia quân đội, phục vụ tại sân bay Leningrad. Từ năm 1942 làm phóng viên mặt trận của báo Ngọn cờ chiến thắng (Знамя победы). Sau khi chiến tranh kết thúc ông được tặng 3 huân chương.

Vadim Shefner làm thơ từ bé. Năm 1933 in bài thơ đầu tiên trên tạp chí Dao khắc (Резец). Tập thơ đầu tiên in vào năm 1940. Tiếp đó cứ vài ba năm lại in một tập thơ. Từ năm 1952 ông bắt đầu viết văn bao gồm các thể loại: truyện thiếu nhi, truyện viễn tưởng, truyện chiến tranh… Các nhà phê bình cho rằng rất khó phân biệt giới hạn giữa các tác phẩm viễn tưởng của ông và các tác phẩm có chất viễn tưởng ở thể loại khác, kể cả trong thơ ca. Ngoài làm thơ viết văn, ông còn dịch thơ từ tiếng Hán, tiếng Phạn và các thứ tiếng của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Năm 1985 ông được tặng giải thưởng Nhà nước mang tên Gorky. Năm 1999 được tặng giải Truyện viễn tưởng Paladin (Паладин Фантастики). Năm 2000 được tặng giải Aelita (Аэлита). Vadim Shefner mất tại Saint Petersburg năm 2002.

Tác phẩmSửa đổi

Văn xuôi:

• Жаркое лето (рассказ, 1940)
• Наследница (рассказ, 1943)
• Неведомый друг (рассказ, 1944)
• Привал в Нежданном (рассказ, 1945)
• Черта города (рассказ, 1946)
• Холодная ковка (рассказ, 1952)
• Никто не умрёт (рассказ, 1953)
• Кто видит море (рассказ, 1954)
• Облака над дорогой (повесть, 1954)
• Чужедомье (рассказ, 1957)
• Дальняя точка (рассказ, 1959)
• Лесное чудо (рассказ, 1959)
• Ход времени (рассказ, 1960)
• Ночное знакомство (рассказ, 1961)
• Тихая просьба (рассказ, 1961)
• Ныне, вечно и никогда (Сегодня, завтра и никогда)(рассказ, 1961)
• Людская единица (рассказ, 1962)
• Змеиный день (рассказ, 1962)
• Скромный гений (1963)
• Девушка у обрыва, или Записки Ковригина (повесть, 1963)
• Счастливый неудачник (повесть, 1964)
• Человек с пятью «не», или Исповедь простодушного (повесть, 1966)
• Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала (повесть, 1967)
• Сестра печали (повесть, 1968)
• Дворец на троих, или Признание холостяка (повесть, 1968)
• Круглая тайна (полувероятная история) 1969)
• Курфюрст Курляндии (ненаучно-фантастический рассказ) (1970)
• Миллион в поте лица, или Любовь на развалинах (маленькая повесть) (1971)
• Фиалка Молчаливая (рассказ на вечную тему) (1972)
• Когда я был русалкой (рассказ, 1972)
• Имя для птицы, или Чаепитие на жёлтой веранде: Летопись впечатлений (1975)
• Дядя с большой буквы, или Великая пауза (рассказ, 1976)
• Записки зубовладельца (рассказ, 1978)
• Лачуга должника: Роман случайностей, неосторожностей, нелепых крайностей и невозможностей (1981)
• Отметатель невзгод, или Сампо XX века (рассказ, 1981)
• Рай на взрывчатке (повесть, 1983)
• Кончина коллекционера: Сказка для умных (1984)
• Небесный подкидыш, или Исповедь трусоватого храбреца (повесть, 1989)
• Съедобные сны, или Ошибка доброго мудреца (повесть, 1992)
• Бархатный путь: Летопись впечатлений (1993)
• Последний суд (рассказ)
• Гость с балкона (рассказ; вероятно, неокончен)

Các tuyển tập:

• Избранные произведения в 2-х томах. (Л.,Худ.лит, 1975)
• Избранные произведения в 2-х томах. (Л,Худ.лит, 1982)
• Собрание сочинений в 4-х томах. (Л.,Худ.лит, 1991)

Các tập thơ:

• Светлый берег (Л.,Гослитиздат,1940)
• Защита (Л.,Гослитиздат,1943)
• Пригород (ЛМ.,Сов.писатель,1946)
• Московское шоссе (Л.,Сов. Писатель,1951)
• Взморье (Л.,Сов.писатель,1955)
• Стихи (Л.,Сов.писатель,1956)
• Нежданный день (Л.,Сов.писатель,1958)
• Стихи (М.-Л.,Худ.лит.,1960)
• Знаки земли (Л.,Сов.писатель,1961)
• Рядом с небом (Л.,Детгиз,1962)
• Стихотворения (Л.,Лениздат,1965)
• Своды (Л.,Сов.писатель,1967)
• Стихи о Ленинграде (Л.,Лениздат,1967)
• Стихотворения (Л.,Худ.лит.,1968)
• Избранная лирика (М.,Молодая гвардия,1969)
• Запас высоты (Л.,Сов.писатель,1970)
• Стихотворения (Л.,Лениздат,1972)
• Цветные стекла (Л.,Дет.лит.,1974)
• Переулок памяти (Л.,Лениздат.,1976)
• Сторона отправления (М,Современник,1979)
• Северный склон (Л,Сов.писатель,1980)
• Вторая память (Л,Сов.писатель,1981)
• Годы и миги (М.,Современник,1983)
• Личная вечность (Л,Сов.писатель,1984)
• Годы и миги (М.,Сов. Россия,1986)
• В этом веке (Л.,Лениздат,1987)
• Ночная ласточка (Л.,Дет.лит.,1991)
• Архитектура огня (СПб.,Петербургский писатель,1997)
• Стихотворения. (СПб.,Академический проект 2005)

Các tập hồi kí:

• Облака над дорогой (Л.,Сов.писатель,1957)
• Ныне, вечно и никогда (Л.,Лениздат,1963)
• Счастливый неудачник (М-Л.,Сов.писатель,1965)
• Запоздалый стрелок (Л.,Сов.писатель,1968)
• Облака над дорогой (Л.,Дет.лит,1969)
• Сестра печали (Л.,Лениздат,1970)
• Девушка у обрыва (М.,Знание,1971) (2-е изд. — 1991)
• Сестра печали (М.,Сов. Россия,1973)
• Скромный гений (М.,Молодая гвардия,1974)
• Имя для птицы (Л.,Сов.писатель,1976)
• Имя для птицы (Л.,Сов.писатель,1977)
• Круглая тайна (Л.,Дет.лит,1977)
• Сестра печали, Счастливый неудачник, Человек с пятью «не» (серия «Повести ленинградских писателей», Л.,Лениздат,1980)
• Имя для птицы (Л.,Сов.писатель,1983)
• Лачуга должника (Л.,Лениздат,1983)
• Сказки для умных (Л.,Лениздат,1985)
• Сказки для умных (Л.,Худ.лит,1987)
• Запоздалый стрелок (Л.,Сов.писатель,1987)
• Сказки для умных (Л.,Лениздат,1990)
• Лачуга должника (М.,Терра,1994)
• Сказки для умных (С-Пб.,Худ.лит,1995)
• Лачуга должника (С-Пб.,Худ.лит,1995)
• Сестра печали (СПб.,Библиополис,1995)
• Скромный гений (М.,Рипол-Классик,1997)
• Дядя с большой буквы (М.,Рипол-Классик,1998)
• Бархатный путь (С-Пб.,Блиц,1999)
• Девушка у обрыва (М.,АСТ,2002)
• Рай на взрывчатке (С-Пб.,Азбука-классика,2004)
• Лачуга должника (С-Пб.,Terra Fantastica,2004)
• Листопад воспоминаний (С-Пб.,Logos,2007)

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi