Valentina Monetta

Valentina Monetta (sinh ngày 1 tháng 3 năm1975) là một ca sĩ người San Marino.

Valentina Monetta
Thông tin nghệ sĩ
Sinh1 tháng 3, 1975 (46 tuổi)
San Marino

Tham khảoSửa đổi