Var hay VAR có thể là

Khoa họcSửa đổi

Thể thaoSửa đổi