Varuna (/ vɜːrʊnə, vɑːrə - /; tiếng Phạn: वरुण, IAST: Varuṇa, Malay: Baruna) là một vị thần Vệ Đà ban đầu gắn liền với bầu trời, sau đó cũng là biển. Ông được tìm thấy trong lớp văn học Vệ Đà lâu đời nhất của Ấn Độ giáo, chẳng hạn như bài thánh ca 7,86 của Rigveda. Ông cũng được nhắc đến trong tác phẩm ngữ pháp tiếng Tamil Tolkāppiyam, với tư cách là vị thần của biển và mưa.

Tranh điêu khắc Varuna.

Trong Purana của Ấn Độ giáo, Varuna là vị thần của đại dương, phương tiện của ông là một Makara (một phần cá, một phần sinh vật trên cạn) và vũ khí của ông là một Pasha (thòng lọng, vòng dây thừng). Ông là vị thần hộ mệnh của hướng tây. Trong một số văn bản, ông là cha đẻ của nhà hiền triết Vệ đà Vasishtha.

Varuna được tìm thấy trong thần thoại Phật giáo Nhật Bản với tên Suiten. Ông cũng được tìm thấy trong đạo Jain.

Từ nguyênSửa đổi

Từ Varuṇa là một từ phái sinh từ vṛ ("bao quanh, che chở" hoặc "kiềm chế, trói buộc") bằng cách hiểu một từ -uṇa-, để giải thích tên là "anh ấy che chở hoặc trói buộc", liên quan đến đại dương vũ trụ hoặc dòng sông bao quanh thế giới, nhưng cũng liên quan đến "ràng buộc" theo luật phổ quát hoặc Ṛta. Georges Dumézil (1934) đã đưa ra một trường hợp thận trọng cho danh tính của Varuna và vị thần Hy Lạp Ouranos ở cấp độ văn hóa Ấn-Âu sớm nhất. Việc xác định từ nguyên của tên Ouranos với tiếng Phạn Varuṇa dựa trên việc tạo ra cả hai tên từ gốc PIE * ŭer với ý nghĩa "ràng buộc" - vị vua của vua Varuṇa gắn kết với vị thần độc ác, vị vua Hy Lạp Ouranos liên kết Cyclopes. Trong khi việc tạo ra tên Varuṇa từ gốc này là không cần bàn cãi, thì việc tạo ra tên Hy Lạp này hiện đang bị từ chối rộng rãi để ủng hộ việc lấy từ gốc * wers- "để làm ẩm, nhỏ giọt" (tiếng Phạn vṛṣ "mưa, đổ").