Vasily Vasilovich Davydov (31 tháng 8 năm 1930 - 19 tháng 3 năm 1998) là một nhà tâm lí học người Nga người đã lãnh đạo Viện tâm lí của Học viện giáo dục Nga.[1]

Trong năm 1958 ông đã liên kết với Georgy Shchedrovitsky trong việc thành lập Ủy ban Nghiên cứu Tâm lí của Tư duy và Logic.[2]

Trong những năm 1980 ông là Giám đốc của Viện Tâm lí phổ thông và sư phạm trong Moscow. Tại đây ông đã thành lập một phòng thí nghiệm nơi mà Felix Mikhailov, Vladimir Bibler, A.S. Arsen'ev và Georgy Shchedrovitsky nghiên cứu. Trong năm 1983 ông đã bị cách chức từ viện và phòng thí nghiệm tan rã.[3]

Nguồn tham khảo và Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Rubtsov, V.V. “V. V. Davydov – the founder of scientific school and director of the Psychological Institute”. PsyJournals.Ru. Truy cập ngày 22 tháng 11 năm 2012.
  2. ^ “Georgy Shchedrovitsky”. The Schedrovitsky Institute for Development. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2012.
  3. ^ Bakhurst, David (tháng 6 năm 1995). “Social Being and the Human Essence: An Unresolved Issue in Soviet Philosophy. A Dialogue with Russian Philosophers Conducted by David Bakhurst” (PDF). Studies in East European Thought. 47 (1/2): 3–60.