Vatican

trang định hướng Wikimedia

Vatican có thể để đề cập đến:

  • Thành Vatican: lãnh thổ quốc gia trên đồi Vatican thuộc chủ quyền của Tòa Thánh, được thành lập năm 1929 theo Hiệp ước Laterano. Nơi đây có Điện Tông Tòa (còn gọi là Điện Vatican), Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (còn gọi là Vương cung thánh đường Vatican), hệ thống các Bảo tàng Vatican và các công trình khác.
    • Đồi Vatican, tên gọi Vatican cho các đối tượng trên được đặt theo tên quả đồi thuộc Rôma này, đây là một ngọn đồi ở phía đối diện với bảy ngọn đồi truyền thống của Rôma qua sông Tiberis.
  • Tòa Thánh, theo cách gọi ngoại giao mang tính thế tục hơn hoặc kém trang trọng hơn, đây là trung tâm giáo quyền của Giáo hội Công giáo, và là thực thể có chủ quyền được luật quốc tế công nhận, điều hành bởi Giáo hoàng và Giáo triều Rôma.