là một đô thị của Tây Ban Nhatỉnh A Coruña trong cộng đồng tự trị của Galicia. Dân số 5031 (Spanish 2001 Census) và diện tích là 53 km².

Vị trí của Vedra in Galicia.

Tham khảoSửa đổi