Bộ Ngao

(Đổi hướng từ Veneroida)

Bộ Ngao (danh pháp khoa học: Venerida, trước đây là Veneroida), là một bộ thân mềm hai mảnh vỏ hầu hết sống ở nước mặn nhưng cũng có một số sống nước ngọt bao gồm nhiều hình thức quen thuộc như trai và sò, và một số loài hai mảnh vỏ nước ngọt bao gồm cả trai ngựa vằn.

Veneroida
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Mollusca
Lớp (class)Bivalvia
Phân lớp (subclass)Heterodonta
Phân thứ lớp (infraclass)Euheterodonta
Liên bộ (superordo)Imparidentia
Bộ (ordo)Venerida
Gray, 1854
Họ
xem trong bài

Phân loại 2010

sửa

Trong năm 2010 một hệ thống phân loại đề xuất mới cho thân mềm hai mảnh vỏ được công bố bởi Bieler, Carter & COAN sửa đổi việc phân loại hai mảnh vỏ, bao gồm cả bộ Veneroida.[1]

Bộ: Veneroida

Chú thích

sửa
  1. ^ Bieler, R., Carter, J.G. & Coan, E.V. (2010) Classification of Bivalve families. Pp. 113-133, in: Bouchet, P. & Rocroi, J.P. (2010), Nomenclator of Bivalve Families. Malacologia 52(2): 1-184

Tham khảo

sửa