Verse /vɜːs/ trong tiếng Anh khi là danh từ đếm được có nghĩa chính thức là một dòng thơ đơn lẻ có vận luật (metre) trong một bài thơ. Tuy nhiên, verse còn đại diện cho việc chia tách hoặc nhóm các từ trong một bài thơ, trong đó việc nhóm lại theo truyền thống được biết đến với thuật ngữ khổ thơ (stanza).

Văn học
Libri books.jpg
Hình thức chính

Tiểu thuyết · Thơ · Chính kịch
Truyện ngắn · Tiểu thuyết ngắn

Trữ tình · Tình ái
Lãng mạn · Trào phúng
Chính kịch · Bi kịch
Hài kịch · Bi hài kịch
Sử thi

Truyền thông

Trình diễn (Kịch· Sách

Kỹ thuật

Văn xuôi · Câu thơ

Lịch sử và danh sách

Sơ lược về văn học
Thuật ngữ văn học
Lịch sử · Lịch sử hiện đại
Sách · Tác giả
Giải thưởng văn học
Giải thưởng thơ ca

Tranh luận

Phê bình · Lý luận · Tạp chí

Khi là danh từ không đếm được verse có nghĩa là "thơ", đối ngược với văn xuôi.[1] Trong khi đơn vị của verse dựa trên vận luật hoặc vần (rhyme) thì đơn vị của văn xuôi chỉ thuần túy ngữ pháp, ví dụ như câu và đoạn văn.[2]

Nghĩa thứ hai của verse có ý nghĩa tiêu cực chỉ sự tương phản với thơ, ám chỉ rằng một tác phẩm nào đó quá chán ngắt, hay không đủ đẳng cấp để được coi là thơ.

Các thể loại verseSửa đổi

Verse trốngSửa đổi

Verse trống là thơ được viết bởi các dòng thơ bình thường, có vận luật, nhưng không có vần, gần như được tạo bởi các bộ năm âm iamb (iambic pentameter, một iamb gồm một âm tiết ngắn không nhấn và một âm tiết dài có dấu nhấn).

    Of Man's first disobedience, and the fruit
    Of that forbidden tree, whose mortal taste
    Brought death into the World, and all our woe,
    With loss of Eden, 'till one greater Man
....
                                              —John Milton

Verse tự doSửa đổi

Verse tự do thường được định nghĩa là không có vận luật cố định và không có vần cuối. Mặc dù verse tự do có thể có vần cuối, nhưng thường thì không.

    Whirl up, sea—
    Whirl your pointed pines,
    Splash your great pines
    On our rocks,
    Hurl your green over us,
    Cover us with your pools of fir.

                                              —Hilda Doolittle

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Wiktionary, "Verse" (accessed ngày 8 tháng 8 năm 2014).
  2. ^ "Verse" Lưu trữ 2012-09-19 tại Wayback Machine, "Types-Of-Poetry", Screen 1