Vertigo

trang định hướng Wikimedia

Vertigo có thể có nghĩa là: