Vetigastropoda là một phân lớp lớn của một số loài ốc biển. Theo phân loại Động vật chân bụng (Bouchet & Rocroi, 2005), Vetigastropoda là một nhánh chính trong lớp Gastropoda[1].

Vetigastropoda
Một số loại vỏ của Vetigastropoda.
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Mollusca
Phân ngành (subphylum)Conchifera
Lớp (class)Gastropoda
(không phân hạng)Vetigastropoda
Salvini-Plawen, 1989
Các liên họ

Phân bố sửa

Vetigastropoda phân bố khắp các đại dương trên thế giới, bao gồm các vùng nhiệt đới, ôn đới và dưới băng cực.

Phân loại sửa

Các siêu họ sửa

Các siêu họ trong Vetigastropoda bao gồm:

Hình ảnh sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Bouchet, Philippe; Rocroi, Jean-Pierre; Frýda, Jiri; Hausdorf, Bernard; Ponder, Winston; Valdés, Ángel & Warén, Anders (2005). “Classification and nomenclator of gastropod families”. Malacologia. Hackenheim, Germany: ConchBooks. 47 (1–2): 1–397. ISBN 3-925919-72-4. ISSN 0076-2997.
  2. ^ Williams S. T., Karube S. & Ozawa T. (September 2008) "Molecular systematics of Vetigastropoda: Trochidae, Turbinidae and Trochoidea redefined". Zoologica Scripta 37(5): 483-506. doi:10.1111/j.1463-6409.2008.00341.x
  3. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Tree&id=216267&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock

Tham khảo sửa