Viên An là một thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Viên An

Hành chính
TỉnhCà Mau
HuyệnNgọc Hiển
Địa lý
Dân số
Khác

Địa lýSửa đổi

Xã này nằm trên bán đảo Cà Mau, gần mũi Cà Mau.

Điều kiện tự nhiênSửa đổi

Hành chínhSửa đổi

Giáo dục y tếSửa đổi

Kinh tế xã hộiSửa đổi

Dân cư xã này sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt là nuôi tôm sútôm càng xanh. Xã Viên An có địa hình chủ yếu là kênh rạch chằng chịt, giao thông thủy là chủ yếu. Xã này nằm ở khu vực có nhiều rừng đước và sú vẹt.

Giao thôngSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

- xã Viên An thuộc huyện Năm Căn cũ đến ngày 17 tháng 12 năm 1984[1]

  • Quyết định 275-CP[2] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Năm Căn thuộc tỉnh Minh Hải, chia xã Viên An thành ba xã lấy tên là xã Duyên An Đông, xã Duyên An Tây (Viên An) và xã Đất Mũi.
  • Quyết định 75-HĐBT[3] ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Viên An thuộc huyện Năm Căn cũ, tỉnh Minh Hải.
  • Quyết định 168-HĐBT[1] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Viên An trực thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải.

- xã Viên An thuộc huyện Ngọc Hiển mới từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[1] đến nay.

  • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[5] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, xã Viên An thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[5] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, xã Viên An thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Hình ảnhSửa đổi

Chú thíchSửa đổi