Viên Liễu Phàm

Viên Liễu Phàm tên thật là Viên Hoàng là một viên quan nhà Minh, quê ở Ngô Giang, phủ Tô Châu.

Viên Liễu Phàm
袁了凡
Thông tin chung
Húy danhViên Hoàng (袁黃)
Biểu tựKhôn Nghi, Học Hải
HàoLiễu Phàm
Học vấnTiến sĩ (năm Vạn Lịch 14)
Chức quanPhương ti chủ sự (Binh bộ)
Sinh26 tháng 12, 1533
 Trực Đãi, huyện Ngô Giang, phủ Tô Châu
Mất14 tháng 8, 1606(1606-08-14) (72 tuổi)
Triều đạinhà Minh

Tác phẩm nổi tiếng của ông là Nhiếp Sinh Tam YếuViên Liễu Phàm Tiên Sinh Tĩnh Tọa Yếu Quyết, Liễu Phàm Tứ Huấn. Quyển Tĩnh Tọa Yếu Quyết có 3 thiên: Dự Hành, Tu Chứng, và Điều Tức. Thiên Dự Hành giới thiệu những điều cần yếu của người luyện tĩnh tọa, trọng điểm là điều tâm, hệ duyên thu tâm, tá sự luyện tâm, tĩnh xứ dưỡng khí, náo xứ luyện thần. Thiên Tu Chứng thảo luận sự tự thể nghiệm của việc tọa thiền. Thiên Điều Tức giới thiệu 3 phương pháp điều tức của Phật giáo Thiên Thai Tông (tức là Lục Diệu Môn, Thập Lục Đặc Thắng, Thông Minh Quán).

Tham khảoSửa đổi