Viết hoa tất cả các chữ cái

Trong typography, viết hoa tất cả các chữ cái (hay còn gọi là viết hoa tất cả các ký tự, tiếng Anh: All caps) đề cập đến một văn bản hay kiểu chữ mà theo đó tất cả ký tự đều được viết hoa, ví dụ:

Tên của một động cơ xe lửa với tất cả chữ cái đều viết hoa.

TẤT CẢ CHỮ CÁI DÒNG NÀY ĐỀU ĐƯỢC VIẾT HOA.

Thuật ngữ này còn có thể dùng với ý nghĩa nhấn mạnh (đối với một từ hay một cụm từ). Viết hoa tất cả chữ cái thường thấy ở nhiều tài liệu hợp pháp, tiêu đề của các cuốn sách, tiêu đề quảng cáo và tin tức hằng ngày. Các chuỗi từ ngắn viết hoa xuất hiện đậm hơn và to hơn các trường hợp viết hỗn hợp (viết hoa kết hợp với viết thường), và đôi khi điều này thể hiện một biểu cảm "khóc lóc" hoặc "la hét" trong các đoạn văn bản.[1] Viết hoa tất cả các chữ cái cũng có thể được sử dụng để chỉ ra rằng một từ đã cho là một acronym. Ví dụ "ASEAN" là cụm từ viết hoa tất cả chữ cái của "Association of Southeast Asian Nations".

Tham khảo

sửa
  1. ^ Ilene Strizver (2011). “ALL CAPS: To set or not to set?”. Fonts.com. Monotype Imaging. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2011.; Cohen, Noam (ngày 4 tháng 2 năm 2008). “Is Obama a Mac and Clinton a PC?”. New York Times. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2011. Jason Santa Maria, creative director of Happy Cog Studios, which designs Web sites, detected a basic breach of netiquette. 'Hillary's text is all caps, like shouting,' he said.