Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người

Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người (Institute for Research and Application of Human Potentialities – IHP) là tồ chức một tổ chức thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Viện có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, phát triển tiềm năng con người nói chung và khả năng đặc biệt của con người nói riêng, đồng thời qua đó tư vấn cho các cơ quan nhà nước và cá nhân những vấn đề có liên quan, phù hợp với khả năng của viện.

Lịch sửSửa đổi

Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam[1] thành lập ngày ngày 14/11/2012. Địa chỉ hiện tại của viện này là 25-27 ngách 2 ngõ 208 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Nhiệm vụSửa đổi

-    Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn cũng như ứng dụng những vân đê liên quan đến khả năng đặc biệt của con người và phát triên tiêm năng con người trong các lĩnh vực tâm linh, tín ngưỡng, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

-    Dịch vụ KH & CN: Xây dựng đề án cho phát triển lợi ích cộng đồng; Tham gia tư vấn bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa; Đánh giá, xác minh tính đúng đắn của những khả năng đặc biệt; ứng dụng và phát triển các kết quả nghiên cứu phục vụ an sinh xã hội; Truyền thông và phổ biến kiến thức; Tổ chức hội nghị, hội thảo; Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; In ẩn, phát hành các ấn phẩm, các tài liệu có liên quan.

-    Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện.

Tổ chứcSửa đổi

Hội đồng quản lý ViệnSửa đổi

Họ và tên Nhiệm vụ Thời gian
1 GS TSKH VS  Phạm Minh Hạc Chủ tich 1/2013- 5/2014
2 GS TSKH Phan Anh Chủ tịch 5/2014 đến nay
3 PGS TS Nguyễn Trọng Điều Phó Chủ tịch 1/2013
4 PGS TS Bùi Tiến Quý Ủy viên

Phó chủ tịch

12013- 5/2014

5/2014 - 11/2020

5 Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải Ủy viên 1/2013-8/2016
6 PGS TS Ngô Tiến Quý Ủy viên 1/2013- 12/2020
7 PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên Ủy viên 1/2013 đến nay
8 Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm Ủy viên 5-2015đến 11/2020
9 TS Nguyễn Đăng Quang Ủy viên 12/2020 đến nay
10 TS Mai Thanh Hải Ủy viên 12/2020 đến nay
11 HS Trịnh Yên Ủy viên 12/2020 đến nay
12 TS Nguyễn Hoàng Điệp Ủy viên 12/2020 đến nay

Hội đồng Khoa họcSửa đổi

Họ và tên Học hàm, học vị Trách nhiêm
1 Phan Anh GS TSKH Chủ tịch Hội đồng
2 Trần Văn Biển TS UV
3 Trần Văn Cận TS UV
4 Dư Quang Châu Bác sĩ UV
5 Nguyễn Lân Cường PGS TS UV
6 Nguyễn Hồng Dương PGS TS UV
7 Nguyễn Hoàng Điệp TS UV
8 Mai Thanh Hải TS Phó Chủ tịch
9 Trần Tuấn Nga Bác sĩ CK 2 UV
10 Trần Thống Nhất Bác sĩ tiến sĩ UV
11 Bùi Hoàng Oanh PGS TS UV
12 Nguyễn Đăng Quang TS UV
13 Ngô Tiến Quý PGS TS UV
14 Bùi Tiến Quý PGS TS UV
15 Nguyễn Thị Ngọc Quyên PGS TS Phó Chủ tịch /Thư ký
16 Nguyễn Hoàng Sơn TS UV
17 Triệu Thế Việt PGS TS UV
18 Trịnh Yên Họa sĩ UV

BAN GIÁM ĐỐC VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

Ban Giám đốc đầu tiên (năm 2012)

1 GS TSKH VS Phạm Minh Hạc Viện trưởng
2 Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải Phó Viện trưởng
3 PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên Phó Viện trưởng

Ban Giám đốc giai đoạn 2014-2015

1 GS TSKH VS Phạm Minh Hạc Viện trưởng
2 Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải Phó Viện trưởng
3 PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên Phó Viện trưởng
4 Thiếu tướng PGS TS Ngô Tiến Quý Phó Viện trưởng
5 PGS TS Bùi Tiến Quý Phó Viện trưởng

Ban Giám đốc giai đoạn 2015-2020

1 Thiếu tướng PGS TS Ngô Tiến Quý Viện trưởng
2 Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải Phó Viện trưởng
3 PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên Phó Viện trưởng
4 PGS TS Bùi  Tiến Quý Phó Viện trưởng
5 Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm Phó Viện trưởng

Ban Giám đốc giai đoạn từ 2021 đến tháng 5/2022

1 GS TSKH Phan Anh Viện trưởng
2 PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên Phó Viện trưởng
3 TS Nguyễn Hoàng Điệp Phó Viện trưởng

BAN GIÁM ĐỐC HIỆN NAY

1 GS TSKH Phan Anh Viện trưởng
2 PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên Phó Viện trưởng
3 ThS Nguyễn Trọng Mạnh Phó Viện trưởng

Các đơn vị quản lýSửa đổi

 • Văn phòng Viện
 • Ban Quản lý khoa học
 • Ban Hợp tác và đối ngoại
 • Ban Đào tạo - Bồi dưỡng

Các đơn vị chuyên mônSửa đổi

 • Bộ môn Cận tâm lý
 • Bộ môn Khoa học dự báo
 • Bộ môn Năng lượng sinh học
 • Bộ môn Nghiên cứu các hiện tượng siêu hình
 • Bộ môn Phong thủy
 • Bộ môn Văn hóa phương đông
 • Bộ môn Khoa học tâm thức
 • Trung tâm Thông tin Dữ liệu
 • Trung tâm Dưỡng sinh
 • Trung tâm Dưỡng sinh Thiền Việt
 • Trung tâm Khoa học phân tích vân tay
 • Trung tâm Trắc nghiệm và tư vấn
 • Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng phong thủy VLC Hải Phòng
 • Trung tâm Phong thủy Đại Nam
 • Trung tâm Tư vấn ứng dụng Tiềm năng con người TP Hồ Chí Minh
 • Trung tâm Tư vấn bồi dưỡng Hà Nam

Các câu lạc bộSửa đổi

 • Câu lạc bộ cảm xạ dịch lý
 • Câu lạc bộ dưỡng sinh
 • Câu lạc bộ năng lượng sinh học Xuân Mai
 • Câu lạc bộ vô thức Hà Nội
 • Câu lạc bộ ứng dụng khả năng đặc biệt con người
 • Câu lạc bộ ứng dụng tiềm năng con người TP.Hồ Chí Minh

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ “Nghiên cứu, ứng dụng những khả năng đặc biệt của con người”. An ninh Thủ đô.