Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh

Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 1899/QĐ-KHCNVN ngày 20 tháng 9 năm 2007 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các chức năng chính:

 • Tổ chức nghiên cứu cơ bản
 • Nghiên cứu ứng dụng triển khai
 • Đào tạo cán bộ trên đại học

Nhân sựSửa đổi

 • Viện trưởng:

Liên hệSửa đổi

 • Địa chỉ: Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84)(8) 38222246
 • Fax: (+84)(8) 38234133
 • Email: hcmip@vast-hcm.ac.vn

Nhiệm vụSửa đổi

 • Nghiên cứu cơ bản về lý thuyết, về vật lý năng lượng cao và khả năng ứng dụng trong công nghệ năng lượng.
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động mặt trời và bức xạ mặt trời đối với trái đất, mối quan hệ giữa khí quyển tầng thấp và tầng cao tại khu vực phía Nam, các quá trình vật lý xảy ra trong tầng điện ly vùng xích đạo từ. Tổ chức quan trắc các đặc trưng khí quyển, điện ly và các hiện tượng vật lý vũ trụ liên quan tại khu vực phía Nam.
 • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu mới, vật liệu từ, vật liệu có cấu trúc nano và ứng dụng trong thực tiễn.
 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị điện tử, các loại máy đo và thiết bị tự động, ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Kiểm định và hiệu chỉnh các thiết bị đo.
 • Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị năng lượng mới, năng lượng mặt trời, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghiên cứu các quy luật đặc trưng thủy hải văn, động lực học trên sông, ven biển và thềm lục địa.
 • Tư vấn, thẩm định và thực hiện các công trình, dự án trong các lĩnh vực có liên quan.
 • Tham gia đào tạo cán bộ vật lý cho khu vực phía nam từ kỹ thuật viên đến trên đại học.
 • Tổ chức và thực hiện việc hợp tác quốc tế nhằm nâng cao trình độ cán bộ và cơ sở vật chất kỹ thuật cho nghiên cứu và triển khai.

Tham khảoSửa đổi