Viện trưởng Lập pháp viện

Viện trưởng Lập pháp viện (tiếng Trung: 立法院長; bính âm: Lì fǎ Yuàn Zhǎng; Wade–Giles: Li Fa Yüan Chang) là người đứng đầu Lập pháp viện của Trung Hoa Dân Quốc, chức vụ này tương đương với Chủ tịch Quốc hội hay Nghị viện ở một số quốc gia khác. Viện trưởng Lập pháp viện hiện là ông Vương Kim Bình, một nhà lập pháp kỳ cựu thuộc Quốc Dân đảng. Viện trưởng Lập pháp viện được bầu từ tất cả các đại biểu của viện trong buổi họp đầu tiên của mỗi khóa, ông sẽ có nhiệm kỳ tương đương với các thành viên khác trong viện.

Viện trưởng
Lập pháp viện
Flag of the Republic of China.svg
Quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc
2007NewYearHopeWalking JPWang.jpg
Đương nhiệm
Vương Kim Bình

từ 1 tháng 2 năm 1999
Bổ nhiệm bởiLập pháp viện bầu
Nhiệm kỳ4 năm, không giới hạn số nhiệm kỳ
Người đầu tiên giữ chứcHồ Hán Dân
Thành lập13 tháng 3 năm 1928

Danh sáchSửa đổi

Thứ tự Hình ảnh Tên Nhiệm kỳ Chính đảng
Bắt đầu Kết thúc
1   Hồ Hán Dân
8/10/1928 2/3/1931  
2 Lâm Sâm
2/3/1931 1/1/1932  
Ủy quyền   Thiệu Nguyên Trùng
2/3/1931 1/1/1932  
3   Trương Kế
1/1/1932 28/1/1932  
Ủy quyền Đàm Chấn
1/1/1932 14/5/1932  
Ủy quyền   邵元沖
15/4/1932 12/1/1933  
4   Tôn Khoa
29/1/1932,12/1/1933 17/5/1948  

Hậu Hiến phápSửa đổi

Thứ tự Số nhiệm kỳ Hình ảnh Tên Nhiệm kỳ Chính đảng
Bắt đầu Kết thúc
1 1   Tôn Khoa
(Phó Viện trưởng:Trần Lập Phu
1948年5月17日 1948年12月24日  
2 1 Đồng Quan Hiền
(Phó Viện trưởng:Lưu Kiện Quần
24/12/1948 7/10/1949  
3 1 Lưu Kiện Quần
(Phó Viện trưởng:Hoàng Quốc Thư
7/10/1950 19/10/1951  
- Ủy quyền Hoàng Quốc Thư 19/10/1951 11/3/1952  
4 1 Trương Đạo Phan
(Phó Viện trưởng:Hoàng Quốc Thư
11/3/1952 24/2/1961  
5 1 Hoàng Quốc Thư
(Phó Viện trưởng:Nghê Văn Á
24/2/1961 22/2/1972  
- Ủy quyền Nghê Văn Á
(Phó Viện trưởng:Lưu Khoát Tài
22/2/1972 28/4/1972
6 1 2/5/1972 20/1/1988
- Ủy quyền Lưu Khoát Tài
(Phó Viện trưởng:Lương Túc Nhung
18/10/1988 24/2/1989
7 1 24/2/1989 12/2/1990
- Ủy quyền Lương Túc Nhung
(Phó Viện trưởng:Lưu Tùng Phan
12/2/1990 27/2/1990
8 1 27/2/1990 31/12/1991
9 1 Lưu Tùng Phan
(Phó Viện trưởng:Thẩm Thế Hùng, Vương Kim Bình
17/1/1992 31/1/1993
2 1/2/1993 31/1/1996
3 1/2/1996 31/1/1999
10 1 Vương Kim Bình
(Phó Viện trưởng:Nhiêu Dĩnh Kỳ, Giang Bính Khôn, Chung Vĩnh Cát, Tăng Vĩnh Quyền
1/2/1999 31/1/2002
2 1/2/2002 31/1/2005
3 1/2/2005 31/1/2008
4 1/2/2008 nay

[1]

Tham khảoSửa đổi