Việt Cộng

tên gọi do Hoa Kỳ & Việt Nam Cộng hòa dùng để chỉ người cộng sản trong Chiến tranh Việt Nam

Việt Cộng là tên gọi do Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hòa cùng các đồng minh (Úc, Hàn Quốc, New Zealand, Thái Lan, Phillipine) dùng để chỉ những người cộng sản, thành viên Đảng Lao động Việt NamMặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chiến đấu chống lại quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa vào thời kỳ Chiến tranh Việt Nam[1]. Tuy nhiên, trong thực tế thì tên gọi này được Hoa Kỳ và đồng minh dùng để chỉ tất cả những người miền Nam chiến đấu chống lại họ, không phân biệt người đó có phải là đảng viên cộng sản hay không.

Một du kích Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đang trong tư thế chiến đấu ở địa đạo Củ Chi, trong tay là khẩu súng CKC. Phía Mỹ thường gọi chung những người Việt chống lại họ là "Việt Cộng"

Trong các chiến dịch Tố Cộng - diệt Cộng năm 1956, Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa là Ngô Đình Diệm đã bắt đầu sử dụng phổ biến cụm từ "Việt Cộng"[2] viết ngắn gọn của từ Việt-Nam Cộng-sản.

Nguồn gốc của tên gọi này bắt nguồn từ viên tướng tình báo Mỹ là Edward Lansdale, người được chính phủ Hoa Kỳ cử sang giúp Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm hiểu rõ lực lượng Việt Minh là đối thủ lớn nhất đe dọa quyền lực của ông ta, và uy tín của ông ta không thể sánh được với Việt Minh, những người vừa lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Pháp. Theo lời khuyên của Edward Lansdale, để xóa đi uy tín của Việt Minh trong nhân dân, Ngô Đình Diệm không gọi họ là Việt Minh nữa mà sử dụng tên gọi mới là "Việt Cộng", để người dân miền Nam tưởng rằng đây là 2 lực lượng khác nhau.[3]

Sau khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập vào năm 1960, những người tham gia Mặt trận cũng được Mỹ gọi bằng cụm từ này, dù thực tế không phải ai trong số họ cũng đều được kết nạp làm đảng viên cộng sản. Khi quân Mỹ đổ bộ vào Nam Việt Nam, họ cũng chịu ảnh hưởng của cách gọi này và gọi một cách ngắn gọn là VC (viết tắt từ "Việt Cộng" và đọc theo tiếng Anh là "vi-xi"), hoặc biến tấu đi thành Victor Charlie (nguyên nhân là do hai chữ cái V và C lần lượt được phát âm là VictorCharlie theo bảng mẫu tự ngữ âm của NATO). Charlie cũng trở thành cách mà người Mỹ gọi những binh sĩ đối phương nói chung, bao gồm cả Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tình trạng sử dụngSửa đổi

Hiện nay, từ "Việt Cộng" vẫn được dùng phổ biến trong các sách báo, băng nhạc, phim ảnh và trong các tài liệu lịch sử của Hoa Kỳ, hoặc các sách báo của cựu quan chức Việt Nam Cộng hòa và những người có liên quan đến chính phủ đó để chỉ những người cộng sản ở Việt Nam nói chung, bao gồm các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Viet Cong definition and meaning”. oxforddictionaries.
  2. ^ “Origins of the Insurgency in South Vietnam, 1954–1960”. The Pentagon Papers. 1971. tr. 242–314.
  3. ^ Cecil B. Currey. Chiến thắng bằng mọi giá. Nhà xuất bản Thế giới, trang 344