Việt Lệ Vương

Việt Lệ Vương (chữ Hán:越厲王) có thể là:

Danh sáchSửa đổi

  • Tiền Tần Việt Lệ Vương Phù Sinh (bị phế truất, trước đó từng làm Tần Lệ Đế)
  • Kim triều Việt Lệ Vương Hoàn Ngan Vĩnh Trung (hoặc Hứa Lệ Vương, Triệu Lệ Vương, Tỉnh Lệ Vương, Cảo Lệ Vương và Hán Lệ Vương)

Xem thêmSửa đổi