Việt vương Bất Thọ

(đổi hướng từ Việt Vương Bất Thọ)

Việt vương Bất Thọ (chữ Hán: 越王不壽, ?-448 TCN), tên thật là Lạc Bất Thọ (雒不壽), là vị vua thứ 37 của nước Việt, chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Việt vương Bất Thọ
越王不壽
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Việt
Tại vị458 TCN - 448 TCN
Tiền nhiệmViệt vương Lộc Dĩnh
Kế nhiệmViệt vương Chu Câu
Thông tin chung
Tên đầy đủ
Lạc Bất Thọ (雒不壽)
Tước vịViệt Vương (越王)
Chính quyềnnước Việt
Thân phụViệt vương Lộc Dĩnh
Mất448 TCN
Trung Quốc

Tự Bất Thọ là con của Việt vương Lộc Dĩnh, vua thứ 36 của nước Việt. Năm 458 TCN, Lộc Dĩnh qua đời, Bất Thọ lên nối ngôi.

Sử ký không ghi rõ những hành trạng của ông trong thời gian ở ngôi cũng như những sự kiện xảy ra tại nước Việt dưới thời Bất Thọ.

Năm 448 TCN, Việt vương Bất Thọ bị con là thái tử Chu Câu giết để đoạt ngôi. Chu Câu lên làm vua, tức Việt vương Chu Câu.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên
    • Việt vương Câu Tiễn thế gia
  • Dương Khoan, Chiến Quốc sử liệu biên niên tập chứng, Đài Loan Thương Vụ Ấn Thư Quán

Chú thíchSửa đổi